ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป.น่าน เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป.น่าน เขต 2 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป.น่าน เขต 2 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป.น่าน เขต 2 44 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป.น่าน เขต 2 36 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจฯ สพป.น่าน เขต 2 33 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป.น่าน เขต 2 30 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป.น่าน เขต 2 30 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต 2 30 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.น่าน เขต 2 30 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 30 เข้าร่วม 7  
12 โรงเรียนบ้านผาหลัก สพป.น่าน เขต 2 30 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน