ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนาสวรรค์ สพป.น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป.น่าน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป.น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว สพป.น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา สพป.น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป.น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนชุมชนไตรคามฯ สพป.น่าน เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.น่าน เขต 2 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป.น่าน เขต 2 87 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย สพป.น่าน เขต 2 87 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.น่าน เขต 2 87 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 7ฯ สพป.น่าน เขต 2 87 ทอง 8  
14 โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ปัว) สพป.น่าน เขต 2 87 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน