ปิดระบบการแก้ไขรายชื่อ
สพป.น่าน เขต 2 ปิดระบบการแก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกแล้ว หากมีปัญหาในรายการแข่งขันให้ติดต่อกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป
วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม 2555 เวลา 10:05 น.