หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ 63 37 59.68% 16 25.81% 6 9.68% 3 4.84% 62
2 โรงเรียนวรนคร 33 28 84.85% 4 12.12% 1 3.03% 0 0% 33
3 โรงเรียนบ้านส้าน 40 25 64.1% 8 20.51% 6 15.38% 0 0% 39
4 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 43 24 55.81% 7 16.28% 9 20.93% 3 6.98% 43
5 โรงเรียนบ้านไร่ 40 22 57.89% 11 28.95% 5 13.16% 0 0% 38
6 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 25 22 88% 2 8% 1 4% 0 0% 25
7 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 32 21 67.74% 5 16.13% 3 9.68% 2 6.45% 31
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 53 20 40% 15 30% 10 20% 5 10% 50
9 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 39 19 50% 9 23.68% 8 21.05% 2 5.26% 38
10 โรงเรียนบ้านสบกอน 27 19 70.37% 5 18.52% 3 11.11% 0 0% 27
11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 44 16 37.21% 10 23.26% 12 27.91% 5 11.63% 43
12 โรงเรียนบ้านด่าน 26 16 64% 5 20% 4 16% 0 0% 25
13 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 26 15 57.69% 7 26.92% 2 7.69% 2 7.69% 26
14 โรงเรียนบ้านสองแคว 25 15 60% 4 16% 5 20% 1 4% 25
15 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 32 13 43.33% 12 40% 4 13.33% 1 3.33% 30
16 โรงเรียนบ้านสบมาง 26 13 50% 9 34.62% 4 15.38% 0 0% 26
17 โรงเรียนบ้านสว้า 28 13 46.43% 5 17.86% 7 25% 3 10.71% 28
18 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 21 12 57.14% 6 28.57% 1 4.76% 2 9.52% 21
19 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 22 12 60% 3 15% 5 25% 0 0% 20
20 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 17 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
21 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 18 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
22 โรงเรียนบ้านปงสนุก 39 10 27.03% 15 40.54% 11 29.73% 1 2.7% 37
23 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 33 10 30.3% 12 36.36% 10 30.3% 1 3.03% 33
24 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 29 10 37.04% 10 37.04% 6 22.22% 1 3.7% 27
25 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 31 10 32.26% 9 29.03% 9 29.03% 3 9.68% 31
26 โรงเรียนบ้านปางแก 22 10 47.62% 5 23.81% 5 23.81% 1 4.76% 21
27 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 19 10 52.63% 1 5.26% 4 21.05% 4 21.05% 19
28 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 31 9 30% 8 26.67% 7 23.33% 6 20% 30
29 โรงเรียนศรีสระวงค์ 16 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
30 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 17 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 2 11.76% 17
31 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
32 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
34 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 25 8 32% 9 36% 5 20% 3 12% 25
35 โรงเรียนแสนทองวิิทยา 22 8 40% 9 45% 1 5% 2 10% 20
36 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 16 8 50% 6 37.5% 2 12.5% 0 0% 16
37 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 16 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
38 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านแหน 22 7 31.82% 9 40.91% 5 22.73% 1 4.55% 22
40 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 21 7 33.33% 8 38.1% 4 19.05% 2 9.52% 21
41 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 22 7 33.33% 5 23.81% 5 23.81% 4 19.05% 21
42 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านดอนมูล 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 22 6 28.57% 5 23.81% 8 38.1% 2 9.52% 21
45 โรงเรียนสกาดพัฒนา 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
46 โรงเรียนอนุบาลนิธากร 19 6 31.58% 3 15.79% 5 26.32% 5 26.32% 19
47 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 11 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
48 โรงเรียนบ้านตึ๊ด 17 5 31.25% 3 18.75% 6 37.5% 2 12.5% 16
49 โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านคัวะ 11 5 45.45% 2 18.18% 4 36.36% 0 0% 11
51 โรงเรียนบ้านสบปืน 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนบ้านร้อง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนบ้านแดนพนา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 16 4 25% 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 16
56 โรงเรียนบ้านถ่อน 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา 16 4 26.67% 3 20% 7 46.67% 1 6.67% 15
58 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 11 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 11
60 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
63 โรงเรียนเพียงหลวง 7 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านผาหลัก 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
69 โรงเรียนบ้านขอน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
72 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านป่าลาน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 11 3 27.27% 0 0% 8 72.73% 0 0% 11
77 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
78 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพมิตรภาพที่ 186 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
80 โรงเรียนบ้านกอก 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านผาเวียง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านยู้ 21 2 9.52% 6 28.57% 11 52.38% 2 9.52% 21
83 โรงเรียนบ้านหนองผุก 10 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
84 โรงเรียนบ้านเสี้ยว 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
85 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
87 โรงเรียนบ้านชี 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
88 โรงเรียนบ้านนาฝาง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านม่วง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านสบหนอง 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
91 โรงเรียนบ้านเกวต 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
92 โรงเรียนบ้านผาสิงห์-ปางส้าน 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
94 โรงเรียนนบ้านนาหนุน 2 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านใหม่ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
98 โรงเรียนพนาสวรรค์ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านน้ำคา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ปัว) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านกอกจูน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านป่าหัด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านปง 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
106 โรงเรียนไตรคามวิทยา 6 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านกิ๋วจันทร์ 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
108 โรงเรียนส้อเด่นพัฒนา 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
109 โรงเรียนบ้านหนอง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
110 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านปางกอม 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านเวียงสอง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
114 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านนาหนุน 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
117 โรงเรียนปัวอินเตอร์คิด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านนาคอก 6 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 5 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านนาขวาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านนากอก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนธาราบรรพต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านน้ำโมง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านสะเกิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านปางหก 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านปอน 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
131 โรงเรียนไตรราษฎ์วิทยา 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านพร้าว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านปางปุก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านปางยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านพาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านสะปัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านหนาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านก๋ง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านวังว้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]