หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/1 26 ก.ย. 2555 09.00
-
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/2 26 ก.ย. 2555 09.00
-
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 1 ห้อง ห้องดนตรี 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/3 26 ก.ย. 2555 09.00
-
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.2/2 26 ก.ย. 2555 09.00
-
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ห้อง ห้อง ม.3 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 1 ห้อง ห้องดนตรี 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.2/3 26 ก.ย. 2555 09.00
-
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ห้อง ห้อง ม.2 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง เวทีโรงอาหาร 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/1 26 ก.ย. 2555 09.00
-
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง เวทีโรงอาหาร 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
15 000704 Crossword ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/2-3 26 ก.ย. 2555 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]