หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามฟุตบอล เทศบาลตำบลปัว ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
-
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามฟุตบอล เทศบาลตำบลปัว ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 09.00
-
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง สนามข้างโรงรถ 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ชั้น ป.1-6 ห้อง ห้องเสี้ยวดอกขาว 26 ก.ย. 2555 09.00
-
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารเฉลิมราช ห้อง ห้องมรกต 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารเฉลิมราช ห้อง ห้องมรกต 25 ก.ย. 2555 09.00
-
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.4-6 ห้อง หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2555 09.00
-
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องสมุด อาคารเฉลิมราช ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ชั้น ป.1-6 ห้อง ป.3/2-3 26 ก.ย. 2555 09.00
-
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารอนุบาล ชั้น ม.1-3 ห้อง อนุบาล 1 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ชั้น ป.1-6 ห้อง ป.3/1 - 3 26 ก.ย. 2555 09.00
-
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารอนุบาล ชั้น ม.1-3 ห้อง อนุบาล 2 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.1-6 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทย์-คณิต 26 ก.ย. 2555 09.00
-
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารอนุบาล ชั้น ม.1-3 ห้อง อนุบาล 1 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ชั้น ป.1-6 ห้อง ป.2/1 ,3 26 ก.ย. 2555 09.00
-
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]