หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.1-3 ห้อง ม.1/1 26 ก.ย. 2555 09.00
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.4-6 ห้อง ม.1/2 26 ก.ย. 2555 09.00
-
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 2 ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.1-3 ห้อง ม.2 26 ก.ย. 2555 09.00
-
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.4-6 ห้อง ม.3 26 ก.ย. 2555 09.00
-
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 3 ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.6 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.1-3 ห้อง อนุบาล 1-2 26 ก.ย. 2555 09.00
-
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ห้องสมุด ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 09.00
-
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องสมุด AIA ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องสมุด AIA ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.5-6 26 ก.ย. 2555 09.00
-
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 2 ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.1-2 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]