หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mkm3

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ณ สฟป.มค 3 จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 15-19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

 

000002 คณิตศาสตร์

1. 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2. 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3. 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4. 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
5. 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6. 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
7. 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 8. 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
9. 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10. 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]