สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิตา  อะมะมูล
2. เด็กหญิงลลิตา  แสงสารพัด
3. เด็กหญิงศศิธร  ปัตตังทานัง
 
1. นางประไพพร  โยวผุย
2. นางเพ็ญศรี  ลาวงศ์