สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บุญผ่อง
2. เด็กชายชัยณรงค์  สะพานหล้า
3. เด็กชายธนวัฒน์  เทียนลู
4. เด็กชายธนากร  ทองประสม
5. เด็กชายประวิน  เสนคำมี
6. เด็กชายภูริพัฒน์  ปักษา
 
1. นายกำจร  สุภักดี
2. นางจริยา  บุญเลิศ
3. นายไพบูลย์  เทียมพยุพา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายจิรภัทร  บุญสวาย
2. เด็กชายฐิติกร  อินธิแสง
3. เด็กชายพีระพงษ์  สีทอง
4. เด็กชายวีรวุฒิ  จันอร่าม
5. เด็กชายสรวิศ  แก้วทน
6. เด็กชายอนุวัฒน์  สีหา
7. เด็กชายอภิวัฒน์  อันลูกท้าว
8. เด็กชายอานนท์  บุญมีมาก
 
1. นายกำจร  สุภักดี
2. นายธีระศักดิ์  สุทธะพินทุ
3. นายไพบูลย์  เทียมพยุทา