สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ดาบุตรดี
2. เด็กชายปฐมพงษ์   ชิณศรี
 
1. นายบรรเทิง   รัตนเถรา
2. นายวัชรินทร์   ศรีโยวงค์