สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิตศร  ทาชาลี
2. เด็กหญิงชรัญธร  แพงพงษ์มา
3. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เสถียรวัฒนา
4. เด็กหญิงอริสา  การิโก
5. เด็กหญิงเบญญา  แพนไธสง
 
1. นางมลิวรรณ  จันทเขต
2. นายวันชาติ  ชัยพิพัฒน์