สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธไชย
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  พลพราหมณ์
3. เด็กชายณัฐพล  ผุยพันธุ์
4. เด็กชายธีรวัฒน์  โพธิ์ผา
5. เด็กชายนครินทร์  คงเจริญ
6. เด็กชายบริญญา  พันวัน
7. เด็กชายสิทธิพงษ์   ประมูลจักโก
 
1. นายศรีจันทร์  จักษุมา
2. นายสมศักดิ์  เหลืองทอง
3. ส.ต.อ.อุทร  ซุ้ยไกร