สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรประสพ  ไชยกิจ
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  ไขศรี
 
1. นางสาวกุสุมา  โกษาทอง
2. นางเนตรดาว  ศรีพงษ์