สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.75 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.8 ทอง 4
5 บ้านขามป้อม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.5 ทอง 5
6 บ้านหนองโนทับม้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.2 ทอง 6
7 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.8 ทอง 7
8 บ้านนกเหาะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.4 ทอง 8
9 บ้านหนองข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.4 ทอง 8
10 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.8 ทอง 10
11 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.8 ทอง 10
12 บ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.6 ทอง 12
13 เทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.4 ทอง 13
14 บ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.2 ทอง 14
15 บ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.8 ทอง 15
16 บ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.6 ทอง 16
17 บ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.2 ทอง 17
18 บ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.2 ทอง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม -
3 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม -
4 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม -
5 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม -
6 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม -
7 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 4
5 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 5
6 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 5
7 บ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 7
8 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 8
9 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 9
10 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 9
11 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 59 เข้าร่วม 11
12 บ้านโนนจาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 59 เข้าร่วม 11
13 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 58 เข้าร่วม 13
14 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 57 เข้าร่วม 14
15 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 56 เข้าร่วม 15
16 บ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 56 เข้าร่วม 15
17 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 56 เข้าร่วม 15
18 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 54 เข้าร่วม 18
19 บ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 54 เข้าร่วม 18
20 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 53 เข้าร่วม 20
21 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 53 เข้าร่วม 20
22 บ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 52 เข้าร่วม 22
23 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 52 เข้าร่วม 22
24 บ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 51 เข้าร่วม 24
25 บ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 51 เข้าร่วม 24
26 ชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 26
27 บ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 26
28 บ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 26
29 บ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 26
30 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 48 เข้าร่วม 30
31 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 48 เข้าร่วม 30
32 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 44 เข้าร่วม 32
33 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 42 เข้าร่วม 33
34 บ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 41 เข้าร่วม 34
35 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 40 เข้าร่วม 35
36 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 37 เข้าร่วม 36
37 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 32 เข้าร่วม 37

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน ชนะเลิศ
2 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 4
5 บ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 4
6 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 6
7 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 6
8 บ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 8
9 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 9
10 บ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 10
11 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 11
12 บ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 12
13 บ้านหนองผือ (วาปีปทุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 12
14 บ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 59 เข้าร่วม 14
15 บ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 57 เข้าร่วม 15
16 บ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 53 เข้าร่วม 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.25 เงิน 4
5 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดู่หนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4
5 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4
6 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.6 ทอง 6
7 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านตลาดม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 7
9 บ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 7
10 บ้านโคกใหญ่วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 7
11 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.75 ทอง 11
12 บ้านหนองแคนหัวฝ่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.6 ทอง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ม.1-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง 4
5 บ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 5
6 บ้านมะแซวหนองโง้ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 6
7 อนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 7
8 บ้านหนองบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 8
9 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 9
10 ชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 10
11 บ้านดงหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 11
12 บ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 12
13 บ้านแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 จตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 5
6 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 5
7 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 7
8 บ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 7
9 บ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 7
10 อนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 7
11 บ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 11
12 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 12
13 บ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 13
14 บ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 14
15 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 14
16 บ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 4
5 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 5
6 บ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 6
7 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 7
8 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 8
9 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 9
10 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 10
11 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 11
12 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 12
13 บ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 13
14 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 14
15 บ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 15
16 บ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 16
17 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 17
18 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 18
19 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 19
20 บ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 19
21 บ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 19
22 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 19
23 บ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 23
24 บ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 23
25 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 23
26 กู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 26
27 บ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 26
28 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 26

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.7 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาค่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.8 ทอง 4
5 บ้านเหล่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.8 ทอง 5
6 บ้านหนองผือ (วาปีปทุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.6 ทอง 6
7 บ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.6 ทอง 7
8 บ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.7 ทอง 8
9 บ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.8 ทอง 9
10 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.4 เงิน 10
11 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.8 เงิน 11
12 บ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.8 เงิน 12
13 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.6 เงิน 13
14 บ้านหนองฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 68.4 ทองแดง 14
15 จตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 67.4 ทองแดง 15
16 บ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 65.2 ทองแดง 16
17 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 65.2 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.61 เงิน 6
7 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.2 เงิน 7
8 บ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.8 เงิน 8
9 บ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.4 เงิน 9
10 บ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 10
11 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.6 เงิน 11
12 บ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 12
13 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 12
14 บ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 14
15 บ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 14
16 บ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 16
17 เทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 17
18 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 95.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัวคู สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 5
6 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.25 ทอง 6
7 บ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.25 ทอง 6
8 บ้านทัพป่าจิก สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.25 ทอง 8
9 บ้านเหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 9
10 บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.75 ทอง 10
11 บ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 11
12 รุ่งอรุณวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.2 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเครือซูด สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.2 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.8 ทอง 4
5 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.4 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 6
7 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 6
8 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 6
9 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.4 เงิน 9
10 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.2 เงิน 10
11 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.4 เงิน 11
12 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72.2 เงิน 12
13 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.4 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.2 ทอง 4
5 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.5 ทอง 5
6 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 6
7 บ้านเหล่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.6 ทอง 7
8 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 8
9 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 9
10 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.8 ทอง 10
11 บ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.4 ทอง 11
12 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.4 ทอง 12
13 วัดป่านาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.4 ทอง 12
14 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 14
15 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.8 ทอง 15
16 อนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.8 ทอง 15
17 บ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.66 ทอง 4
5 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.66 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4
5 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 7
8 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 8
9 บ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านหนองเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 10
11 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 11
12 บ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 12
13 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 13
14 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 14
15 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.33 ทอง 4
5 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.33 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 5
6 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 5
7 บ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 7
8 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 8
9 บ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 9
10 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 10
11 บ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 11
12 บ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 12
13 บ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 5
6 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.67 เงิน 6
7 บ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.33 เงิน 7
8 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 4
6 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 4
7 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7
9 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7
10 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7
11 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 11
12 ชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 12
13 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 12
14 บ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 14
15 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 15
16 บ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 15
17 บ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 15
18 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 15
19 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 19
20 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 19
21 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 19
22 บ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 19
23 บ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 23
24 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 24
25 บ้านหนองสระ สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 24
26 บ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 24
27 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 27
28 บ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 27
29 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 29
30 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 18 สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.8 ทอง 4
5 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.6 ทอง 5
6 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.2 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.2 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.6 ทอง 5
6 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านหนองคูไชยหนองขาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 7
8 บ้านเปล่งโนนกระยอม สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.4 เงิน 8
9 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.6 เงิน 9
10 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.4 เงิน 10
11 บ้านโคกใหญ่วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.4 เงิน 11
12 บ้านหนองนาใน สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.6 เงิน 12
13 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.4 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.8 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาค่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.2 ทอง 5
6 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.2 ทอง 6
7 บ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.6 ทอง 7
8 บ้านหัวหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 8
9 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.2 ทอง 9
10 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.2 ทอง 10
11 บ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 11
12 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.6 ทอง 12
13 บ้านหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 13
14 บ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.4 ทอง 14
15 บ้านตำแยโนนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.2 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.5 ทอง 4
5 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.5 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.6 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.5 ทอง 4
5 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.36 ทอง 5
6 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.1 ทอง 6
7 บ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.08 ทอง 7
8 บ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.3 ทอง 8
9 บ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.8 ทอง 9
10 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 10
11 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 11
12 บ้านกุดนาดีโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.1 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.75 ทอง 4
5 บ้านหนองข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.75 ทอง 4
6 ชุมชนบ้านหนองเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.5 ทอง 7
8 บ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 8
9 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 8
10 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.75 ทอง 10
11 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.75 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน