หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]