ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน