ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 66.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี สพป. ลพบุรี เขต 2 58.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 54.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวลำ สพป. ลพบุรี เขต 2 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 48.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 47 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 47 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต 2 39.5 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน