ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน