ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 77 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน