ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 41 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวลำ สพป. ลพบุรี เขต 2 41 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 29 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 25 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 24 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน