ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. ลพบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 79 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน