ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 86.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 60.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร สพป. ลพบุรี เขต 2 55.66 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 53.33 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 45.34 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 8.6 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 5.27 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน