ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 87.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับจำปา สพป. ลพบุรี เขต 2 0 -  
5 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 0 -  
6 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน