ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 93.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาราบ สพป. ลพบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 83.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 80.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สพป. ลพบุรี เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน