ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 4  
8 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 4  
9 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน