ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนช่องสาริกา สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ สพป. ลพบุรี เขต 2 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. ลพบุรี เขต 2 88.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา สพป. ลพบุรี เขต 2 59.33 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 42.66 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 1.88 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. ลพบุรี เขต 2 1.88 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนสร้างพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 1.88 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 1.88 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน