ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม สพป. ลพบุรี เขต 2 82.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม สพป. ลพบุรี เขต 2 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 78.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 73.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 72.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน