ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร สพป. ลพบุรี เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 83.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. ลพบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน