ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สพป. ลพบุรี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. ลพบุรี เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน