ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม สพป. ลพบุรี เขต 2 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. ลพบุรี เขต 2 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 2 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว สพป. ลพบุรี เขต 2 82.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 สพป. ลพบุรี เขต 2 82.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 81.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ สพป. ลพบุรี เขต 2 0 -  
9 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน