ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 62.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 62.33 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 61.67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 60.33 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน