ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ สพป. ลพบุรี เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน