ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. ลพบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 0 -  
11 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ลพบุรี เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน