ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาราบ สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ สพป. ลพบุรี เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนสามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 0 -  
8 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 0 -  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ สพป. ลพบุรี เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน