ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ สพป. ลพบุรี เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน