ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาราบ สพป. ลพบุรี เขต 2 87.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. ลพบุรี เขต 2 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สพป. ลพบุรี เขต 2 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ สพป. ลพบุรี เขต 2 83.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาดินทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 78.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 74.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินสวอง สพป. ลพบุรี เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน