ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. ลพบุรี เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว สพป. ลพบุรี เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน