ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ สพป. ลพบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทองทาบพิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว สพป. ลพบุรี เขต 2 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปีกนก สพป. ลพบุรี เขต 2 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงน้อย (ชัยบาดาล) สพป. ลพบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน