ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 88.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 80.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 77.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 77.36 เงิน 5  
6 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 58.74 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 42.9 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน