ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 97.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 94.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว สพป. ลพบุรี เขต 2 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 81.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาราบ สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 62.8 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 62.4 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป. ลพบุรี เขต 2 58.8 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ่อทองลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนทองทาบพิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 53.2 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน