ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 90.06 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ่อทองลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 2 89.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 89.66 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 87.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 77.33 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน