ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินสวอง สพป. ลพบุรี เขต 2 81.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ สพป. ลพบุรี เขต 2 77.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดำรงบุล สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 70.32 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาตำบล สพป. ลพบุรี เขต 2 51.9 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว สพป. ลพบุรี เขต 2 51.9 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. ลพบุรี เขต 2 51.32 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สพป. ลพบุรี เขต 2 36.11 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านท่ามะกอก สพป. ลพบุรี เขต 2 33.48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 32.89 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ สพป. ลพบุรี เขต 2 32.16 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป. ลพบุรี เขต 2 31.58 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน