ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน