ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 95.18 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 94.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 93.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ สพป. ลพบุรี เขต 2 93.18 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมหาโพธิ สพป. ลพบุรี เขต 2 90.95 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 90.71 ทอง 6  
7 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 90.54 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ลพบุรี เขต 2 87.53 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน