ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 63 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 36 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 2 31 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 27 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน