ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สพป. ลพบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 57 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สพป. ลพบุรี เขต 2 56 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ สพป. ลพบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 35 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 28 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน