ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน