ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว สพป. ลพบุรี เขต 2 41 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 2 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 27 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 27 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 23 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 22 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 21 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 16 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 16 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 14 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน