ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ สพป. ลพบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ลพบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน